Se kveldsseminaret om Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring av et av de tre tverrfaglige temaene som er foreslått skal inn i alle fag. Hva innebærer det? Hvilket ansvar har skolen for elevers livsmestring og hvordan kan vi arbeide med dette i skolen? Følg seminaret direkte på våre nettsider.

Elevers psykiske helse: Hva er skolens rolle? Mira Aaboen Sletten, forsker II, seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tverrfagleg samarbeid om elevanes psykiske helse. Anders Sandvik, assisterende rådmann, Vinje kommune

Hvordan arbeide med psykisk helse og livsmestring i klassen?

Tverrfaglig tema

Utdanningsforbundet arrangerer i februar og mars en rekke seminarer i forbindelse med fornyelsen av læreplanene. Den 5. februar belyses en rekke problemstillinger rundt det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring", og seminaret vil løfte fram både aktuell forskning og relevant praksis.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program:

  • 18.00–18.05 Velkommen Einar Ove Standal, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet

  • 18.05–18.35 Elevers psykiske helse: Hva er skolens rolle? Mira Aaboen Sletten, forsker II, seksjon for Ungdomsforskning ved NOVA,  Høgskolen i Oslo og Akershus

  • 18.35–19.05 Tverrfagleg samarbeid om elevanes psykiske helse. Anders Sandvik, assisterende rådmann, Vinje kommune

  • 19.15–19.45 Hvordan arbeide med psykisk helse og livsmestring i klassen? Janne Aasebø Johnsen, sosialpedagogisk rådgiver og forfatter

  • 19.45–20.15 Venn1 – et eksempel på hvordan arbeide med psykisk helse Veronica Pedersen, prosjektkoordinator og Ingrid Bruun, instruktør, begge fra Venn1

  • 20.15–20.30 Spørsmål og kommentarer fra salen 

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)