Fornying av læreplanene

Se seminaret om fagfornyelsen - bærekraftig utvikling

Kjerneelementene i skolefagene klare

Vi skal prege fagfornyinga

Heile læreplanverket for grunnopplæringa skal fornyast. Vi skal prege prosessen, innhaldet og verknadene.

Hva skjer når?

Fagfornyelsen, hva har skjedd og hvordan kan du påvirke?

Hva handler fagfornyelsen om?

Seminaret "Læreplaner i endring" var det første i rekken av kveldsseminarer om fagfornyelsen. Se innslagene fra seminaret om igjen her.

Se alle seminarene om fagfornyelsen

Innføringstakt for nye læreplanar

Korleis og når skal dei nye læreplanane innførast i grunnskulen og den vidaregåande skulen?

Siste nytt om fagfornyelsen