Fornying av læreplanene

Les om de første skissene til nye læreplaner

Slik kan du jobbe med fagfornyelsen på din arbeidsplass

Dette er fagfornyinga

Stortinget har vedteke at heile læreplanverket for grunnopplæringa skal fornyast. Men kva inneber dette?

Hva skjer når?

Fagfornyelsen, hva har skjedd og hvordan kan du påvirke?

Videoer: Se alle våre seminarer og samlinger om fagfornyelsen om igjen.

Siste nytt om fagfornyelsen