Fornying av læreplanene

Nye læreplaner formes nå. Sammen kan vi påvirke.

Hva skjer når?

Vi skal prege fagfornyinga

Heile læreplanverket for grunnopplæringa skal fornyast. Vi skal prege prosessen, innhaldet og verknadene.

Siste nytt om fagfornyelsen