Fornying av læreplanene

Se alle seminarene om fagfornyelsen

Gi dine innspill om fagene

Siste utkast til kjerneelementene for fagene i grunnskolen og videregående er publisert på Udir sine hjemmesider. Fristen for tilbakemelding er 17. april.

Se innslagene fra "Læreplaner i endring"

Utdanningsforbundets seminar "Læreplaner i endring" var det første i rekken av kveldsseminarer om fagfornyelsen. Se innslagene fra seminaret om igjen her.

Innføringstakt for nye læreplanar

Korleis og når skal dei nye læreplanane innførast i grunnskulen og den vidaregåande skulen?

Vi skal prege fagfornyinga

Heile læreplanverket for grunnopplæringa skal fornyast. Vi skal prege prosessen, innhaldet og verknadene.

Hva skjer når?

Siste nytt om fagfornyelsen