Fornying av læreplanene

Se vårt neste kveldsseminar:

Se innslagene fra "Læreplaner i endring"

Utdanningsforbundets seminar "Læreplaner i endring" var det første i rekken av kveldsseminarer om fagfornyelsen. Se innslagene fra seminaret om igjen her.

Innføringstakt for nye læreplanar

Korleis og når skal dei nye læreplanane innførast i grunnskulen og den vidaregåande skulen?

Kurs og konferanser

Delta i debatten om fagfornyelsen

Vi skal prege fagfornyinga

Heile læreplanverket for grunnopplæringa skal fornyast. Vi skal prege prosessen, innhaldet og verknadene.

Hva skjer når?

Nye læreplaner formes nå. Sammen kan vi påvirke.

Siste nytt om fagfornyelsen