Kart: Her mangler barnehagelærerne

Hvor mange barnehagelærere mangler i kommunen din for å oppfylle dagens barnehagelærernorm? Her kan du søke opp kommunen din og få svaret!

Sjekk hvor mange barnehagelærere som mangler i din kommune

På kartet ser du hvor mange barnehagelærere som mangler i din kommune. Dette er i forhold til den nasjonale, lovpålagte barnehagelærernormen (pedagognormen) på ca. 43 prosent. Utdanningsforbundet jobber for å styrke denne ytterligere til 50 prosent. 

Til sammen mangler det over 2200 barnehagelærerårsverk for å oppfylle dagens norm. Disse tallene inkluderer stillinger som har fått dispensasjon fra utdanningskravet, og viser dermed den reelle barnehagelærermangelen. 

Du kan lese mer om oppfyllelse av både bemanningsnormen og pedagognormen på sidene til Utdanningsdirektoratet

Gå inn på vår bemanningskalkulator for å finne ut hva det vil koste for å oppfylle barnehagelærernormen i din kommune.

 

Andel barnehager som ikke oppfyller barnehagelærernormen

I dette kartet kan du søke opp hvor stor andel av barnehagene i din kommune som ikke oppfyller barnehagelærernormen. 

Når en barnehage ikke oppfyller barnehagelærernormen, betyr det at barnehagen har én eller flere pedagogiske ledere som ikke oppfyller utdanningskravet.

Også her viser tallene barnehager som har fått innvilget dispensasjon og barnehager som ikke har søkt om dispensasjon. 

Visste du at:

  • én av tre barnehager i Norge ikke oppfyller barnehagelærernormen?
  • det mangler over 2200 barnehagelærere (årsverk) for å oppfylle dagens barnehagelærernorm?
  • nesten fire av ti barnehagelærere som er i jobb, ikke arbeider i en barnehage?