Kart: Her mangler barnehagelærerne

Her er oversikten over hvor det mangler utdannede barnehagelærere, og hvor langt igjen vi er fra målet om 50 prosent barnehagelærere i de ulike fylkene.

Andel barnehager som ikke oppfyller pedagognormen

Når en barnehage ikke oppfyller pedagognormen, betyr det at barnehagen har en eller flere pedagogiske ledere som ikke oppfyller utdanningskravet. Andelen inkluderer både barnehager som har søkt og fått innvilget dispensasjon, og barnehager som ikke har søkt om dispensasjon (og dermed bryter barnehageloven).

 

Andel barnehagelærere i grunnbemanningen

Utdanningsforbundet arbeider for en styrket barnehagelærernorm, der minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen har barnehagelærerutdanning. På kartet ser du status i de ulike fylkene nå.