Kalkulator: Så mye koster det å ansette flere i barnehagen

Altfor mange barnehager mangler både kompetanse og mange nok ansatte. Her kan du regne ut hva det vil koste å ansette flere barnehagelærere og andre stillinger i barnehagen.

Bemanningskalkulator for barnehagen

Velg antall årsverk

Barnehagelærer
730.000 pr. årsverk
Styrer
1.024.580 pr. årsverk
Spesialpedagog
946.097 pr. årsverk
Fagarbeider
682.000 pr. årsverk
Assistent
561.000 pr. årsverk
Kjøkkenassistent med fagbrev
682.000 pr. årsverk
Kjøkkenassistent
561.000 pr. årsverk

Resultat

Disse årsverkene vil koste 0 kr årlig

Velg kommune

Velg antall årsverk

Barnehagelærer
730.000 pr. årsverk
Styrer
1.024.580 pr. årsverk
Spesialpedagog
946.097 pr. årsverk
Fagarbeider
682.000 pr. årsverk
Assistent
561.000 pr. årsverk
Kjøkkenassistent med fagbrev
682.000 pr. årsverk
Kjøkkenassistent
561.000 pr. årsverk

Resultat

Disse årsverkene vil koste 0 kr årlig for barnehager

Slik bruker du kalkulatoren

Mangler barnehagen to barnehagelærere og en styrer? Trenger kommunen femten barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen? Eller vil du jobbe for at alle kommunens barnehager skal få en spesialpedagog eller en kjøkkenassistent? 

Med denne bemanningskalkulatoren kan du regne ut hva det vil koste å ansette et bestemt antall årsverk i ulike stillinger. Det er den første kalkulatoren som heter "Årsverk". 

Du kan også regne ut hva det vil koste å styrke bemanningen i samtlige av kommunens barnehager. Da bruker du den nederste kalkulatoren som heter "Kommune". Her ganges antall stillinger opp med hvor mange både kommunale og private barnehager som finnes i kommunen. 

Resultatet kan du så dele på sosiale medier. Gjør de endringene du ønsker i teksten. Tagg gjerne en politiker og oppfordre andre til å dele og gjøre sine egne beregninger. 

Sist, men ikke minst: Lurer du på hvor mange barnehagelærere som mangler i kommunen din? Da går du inn på våre Norgeskart og søker opp kommunen din der! 

Hva kan du gjøre?

Regjeringen har varslet at den vil styrke barnehagelærernormen (pedagognormen) til 50 prosent av barnehagens ansatte, og forbedre bemanningsnormen slik at landets barnehagebarn sikres nok ansatte. Flere barnehagelærere og økt bemanning er også en av Utdanningsforbundets hovedsatsinger frem mot Landsmøte 2023.

I arbeidet med å nå målet om en bedre bemanningsnorm og minst 50 prosent barnehagelærerdekning, må det gjøres en innsats både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Om du er tillitsvalgt, kan du logge deg inn på Tillitsvalgt+ for å få tilgang til flere ressurser og tips for politisk påvirkning. 

Kostnader per årsverk

Kostnader pr. årsverk er basert på Kunnskapsdepartementets beregninger til statsbudsjettet. Dette omfatter mer enn rene lønnsutgifter, og inkluderer bl.a. pensjon og arbeidsgiveravgift.  Siden det er snakk om gjennomsnittskostnader på landsbasis, kan de faktiske kostnadene pr. årsverk variere noe avhengig av lokale forhold og de ansattes ansiennitet.

Antall barnehager i kommunen

Antall barnehager er basert på tall fra Utdanningsdirektoratets BASIL-register. Tallene inkluderer kun ordinære barnehager. Dette betyr at familiebarnehager og åpne barnehager ikke er inkludert.