Tema: Flere barnehagelærere

I dag er mindretallet av de ansatte i barnehagene utdannede barnehagelærere. Utdanningsforbundet ønsker en styrket barnehagelærernorm, slik at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen har barnehagelærerutdanning.