Svar på høringen om nye læreplaner

Læreplanforslagene er lagt ut, og nå er det siste sjanse for å påvirke. Utdanningsforbundet oppfordrer medlemmer, tillitsvalgte, lærerutdanningsinstitusjonene og andre i skoleverket til et siste krafttak for å utforme fremtidens læreplaner. Høringsfristen er 18. juni.

 

Siste sjanse!

Lærerplanene på barneskolen, ungdomsskolen og store deler av videregående er i ferd med å få en solid overhaling.

Arbeidet med fagfornyelsen har pågått i to år, og kunnskapsminister Jan Tore Sanner takker landets lærere og lærerorganisasjoner for det voldsomme engasjementet de har vist så langt i fagfornyelsen.

Bare denne siste høringsrunden, med frist frem til 18. juni, gjenstår før de nye læreplanene skal tas i bruk fra august 2020.

Nå håper Steffen Handal at norske lærere vil brette opp ermene en siste gang i forbindelse med denne høringsrunden, slik at de virkelig får se sine egne fotavtrykk i de nye læreplanene som snart skal tas i bruk.

– Jeg håper det kommer mange innspill til når lærerplanene nå skal ut på høring, sier Handal.

Han minner om at det nå er lærernes arbeidsoppdrag som blir endret, og at flest mulig lærere da må få god mulighet til å engasjere seg i arbeidet og kritisk kunne gjennomgå de læreplanutkastene som nå er presentert.

Les hele nyhetssaken: Siste sjanse: – Rydd tid til fagfornyelsen

Diskuter det som er relevant og interessant for deg/dere og send innspillene til Utdanningsdirektoratet!

Udir ønsker tilbakemelding på:

  • balansen mellom tydelig retning og rom for faglig skjønnsutøving
  • omfang og hvordan læreplanene legger til rette for dybdelæring
  • hvordan verdigrunnlaget ivaretas
  • samisk innhold i læreplanene
  • de tverrfaglige temaene
  • grunnleggende ferdigheter
  • progresjon
  • språk