Fagfornyelsen

Fagfornyelsen innebærer at både utdanningen sitt innhold og organisering og innretningen på utdanningsoppdraget skal fornyes og forbedres. Det krever en bred forankring og god involvering av lærere og ledere i skolen.

Elevmedvirkning