Fagfornyelsen

Dette er fagfornyinga

Stortinget har vedteke at heile læreplanverket for grunnopplæringa skal fornyast. Men kva inneber dette?

Hva skjer når?

Fagfornyelsen, hva har skjedd og hvordan kan du påvirke?

Siste nytt om fagfornyelsen

4 hovedtillitsvalgte om fagfornyelsen