Kurs for nye lokallagsledere

I forbindelse med satsingen «Organisasjon 2019» har et mål vært å styrke opplæringen av lokallagslederne og sikre det samme tilbudet til alle.

Fra 2019 tilbyr sekretariatet et to-dagers kurs for nye lokallagsledere.

Kurset skal gi deltakerne et godt grunnlag for utøvelse av vervet som lokallagsledere, herunder:

  • Rolle- og relasjonsforståelse
  • Kunnskap om hvordan drive politisk påvirkning og jobbe strategisk
  • Kunnskap om drift av lokallaget, herunder økonomisk og administrativt ansvar