Kurs for nye lokallagsledere

I forbindelse med satsingen «Organisasjon 2019» har et mål vært å styrke opplæringen av lokallagslederne og sikre det samme tilbudet til alle.

Fra 2019 tilbyr sekretariatet et to-dagers kurs for nye lokallagsledere. Det er også utviklet et forslag til et oppfølgingskurs som fylkeslagene kan gjennomføre.

Kurset skal gi deltakerne et godt grunnlag for utøvelse av vervet som lokallagsledere, herunder:

  • Rolle- og relasjonsforståelse
  • Bevisstgjøring om lederansvar
  • Kunnskap om hvordan drive politisk påvirkning og jobbe strategisk
  • Kunnskap om drift av lokallaget, herunder økonomisk og administrativt ansvar