Kurs for nye lokallagsledere

I forbindelse med satsingen «Organisasjon 2019» har et mål vært å styrke opplæringen av lokallagslederne og sikre det samme tilbudet til alle. Her ligger foiler for de som har deltatt på kurset før 2021. De som har deltatt på kurset etter 2021 finner foiler på Min side, Mine kurs, under vedlegg på kurset for nye lokallagsledere.

Fra 2019 tilbyr sekretariatet et to-dagers kurs for nye lokallagsledere.

Kurset skal gi deltakerne et godt grunnlag for utøvelse av vervet som lokallagsledere, herunder:

  • Rolle- og relasjonsforståelse
  • Bevisstgjøring om lederansvar
  • Kunnskap om hvordan drive politisk påvirkning og jobbe strategisk
  • Kunnskap om drift av lokallaget, herunder økonomisk og administrativt ansvar