Valg 2023: For tillitsvalgte

Her finner du ressurser for tillitsvalgte til valgkampen 2023. Du vil finne tips for politisk påvirkning, best case-historier, ressurshefter og annet nyttig som dere kan benytte for å få gjennomslag lokalt for Utdanningsforbundets viktigste mål.

Håndbok i politisk påvirkningsarbeid gir mange tips og eksempler på hvordan du som tillitsvalgt kan påvirke dine lokale politikere. Håndboka retter seg hovedsakelig mot tillitsvalgte i lokallag, men er nyttig for alle som har verv og prøver å påvirke beslutningstakere.

Et stadig mer komplekst samfunn fører til en mer kompleks barnehage og skole som har behov for lærere med mange former for kunnskap. Dette ressursheftet om lærerutdanning og lærerkompetanse tar deg grundig gjennom de ulike lærerutdanningene og hva som skiller en lærerutdanning fra andre utdanninger.