Flere barnehagelærere og økt bemanning

Politisk påvirkningsarbeid er nødvendig for å nå Utdanningsforbundets ambisjon om flere barnehagelærere og økt bemanning i barnehagen. Her finner du innhold og tips til arbeidet.

Utdanningsforbundet jobber for at minst 50% av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere og for at vi skal få på plass en bemanningsnorm som gjelder hele åpningstiden. For å nå disse målene må vi jobbe med politisk påvirkningsarbeid både sentralt og lokalt, kortsiktig og langsiktig.

Til hjelp i dette arbeidet har vi utarbeidet et hefte. Heftet inneholder en presentasjon av Utdanningsforbundets mål, med tilhørende begrunnelse og kostnader. I tillegg presenteres en rekke tiltak, som kan være aktuelt å få på plass i den enkelte kommune. I tillegg inneholder heftet eksempler på lokalt påvirkningsarbeid som har lykkes, samt konkrete tips og triks til politisk påvirkningsarbeid.

Her er hele heftet i pdf:

Styrkede normer for barnehagen - ressurshefte mai 2021.pdf

Her er hele heftet i Word, slik at dere kan bruke deler av det:

Styrkede normer for barnehagen - ressurshefte mai 2021.docx

Avbildet: Morten Solheim
Morten Solheim

Seniorrådgiver/Senior advisor