Tariff

Tariffavtalene gir rettigheter knyttet til lønn og arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår er dels regulert gjennom lover, dels gjennom tariffavtaler. De viktigste lovene som omhandler rettighetene som arbeidstaker, er arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven.