Bruke trygge kanaler

Du kan bruke både Digipost, Outlix eller sikker.udf.no for å motta og sende sensitiv informasjon.

Sensitiv informasjon skal kun videreformidles:

  • via trygge kanaler som Digipost, Outlix eller https://sikker.udf.no
  • via posten dvs. brevpost (ikke ønskelig av administrative årsaker)
  • ved bruk av saksbehandlingsverktøyet 360. Gjelder kun tillitsvalgte på fylkeskontorene.

Outlix

Outlix er et tillegg i e-posten din (Outlook) der du får muligheten til å kryptere vedlegg. Tjenesten er utvikla og levert av Utdanningsforbundet. NB! Merk at innholdet i e-posten ikke blir kryptert, kun vedleggene.

Du kan forhåndsdefinere hvilke personer som kan åpne vedlegget.

Sikker.udf.no

Tjenesten er mulig å bruke uavhengig av om avsender eller mottaker har en e-postkonto fra Utdanningsforbundet eller ikke. NB! Her krypteres kun vedlegget, ikke teksten i selve e-posten. 

https://sikker.udf.no/

Digipost

Digipost er en av kun to godkjente digitale postkasser i Norge.

Digital postkasse fra Digipost gir tillitsvalgte og lokallag en sikker løsning for å sende og motta viktig og sensitiv post til og fra våre medlemmer og andre virksomheter.

Brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post fordi det ikke er sikkert nok.