Personalsaker

Medlemmene forventer at du som tillitsvalgt og Utdanningsforbundet som organisasjon har gode kunnskap om, og rutiner for, håndtering av personalsaker.

Viktig å huske

  • Den første som blir kontaktet når medlemmer trenger slik bistand er ofte deg som tillitsvalgt. 
  • Når du blir kontaktet av ett eller flere medlemmer som ber deg trå til for å bistå med å håndtere en konflikt de står i, sørg for at du ikke påtar deg dette alene.
  • Sørg for at du har en sparringspartner i Utdanningsforbundet som du kan bruke. Ofte kan denne personen sitte i lokallagsstyret, eller i fylkeslagets personalnemnd.
  • Nøl ikke med å bruke organisasjonsapparatet i en sånn situasjon.

Retten til bistand innebærer en rett til å bli hørt og få råd i saken. Arten og omfanget av den bistand som gis vil bero på en vurdering av saken foretatt av Utdanningsforbundets behandlende ledd og eventuelt også i samråd med rådgivere/jurister sentralt i forbundet.