Innkjøpsveileder

Utdanningsforbundet ønsker å redusere miljøbelastningen og har utarbeidet innkjøpsrutiner for å oppnå dette. Rutinen skal benyttes ved alle innkjøp i hele Utdanningsforbundet.

Miljøvennlige innkjøp gir betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp.

Vår innkjøpspolitikk

Vi skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner. Styring av innkjøp er en av de viktigste innsatsfaktorer for å oppnå det målet. Ved innkjøp av materiell som skal vare en stund skal det gjennomføres livsløpsanalyser, hvor produktenes miljøpåvirkning fra ”vugge til grav” skal avklares og om mulig dokumenteres. Miljøkriterier skal stilles i alle våre innkjøp og vi skal velge miljøsertifiserte leverandører framfor leverandører som ikke kan dokumentere miljøvennlig drift, - og/eller som kun fører et begrenset utvalg miljøvennlige produkter. 

Innkjøpsveiledere med miljøkriterier for ulike kategorier innkjøp

Under er det listet opp typiske kategorier innkjøp. Benytt og tilpass relevante veiledere ved anbud, eller implementer miljøkrav fra veilederne direkte inn i konkurransegrunnlaget.

 1. Hotelltjenester
 2. Flytting/bytting av lokaler, reforhandling av leieavtaler, miljøfyrtårnsertifisering og miljøkrav til byggeier
 3. Renholdstjenester, se Miljøfyrtårns egne kriterier for renholdsbedrift
 4. Mat og serveringstjenester, se Miljøfyrtårns egne kriterier for restauranter, kafe og hotell
 5. IKT
 6. Bygg, anlegg og eiendom

Les mer i veilederen med miljøkrav ved ulike typer innkjøp.

Det gjøres en behovsvurdering:

 • Er innkjøpet nødvendig?
 • Finnes produktet allerede på lager eller i andre avdelinger?
 • Er dette et ”riktig produkt” eller finnes det bedre alternativer?
 • Har leverandøren et miljøledelsessystem/miljøsertifikat (Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller Svanen)? Be om dokumentasjon eller søk på leverandørens hjemmeside.
 • Leverandører skal oppfordres til å ikke bruke for mye emballasje.
 • Leverandører av emballerte produkter skal være medlem av Grønt Punkt.
 • Ved flytting eller bytting av lokaler skal det stilles miljøkrav til byggeier.
 • Energieffektiv drift og installasjoner og gode kildesorteringsløsninger skal vektlegges (spør etter energiattest, energimerking).

Produktene kontrolleres

 • Tredjeparts miljømerkede produkter skal foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles, se oversikt over miljømerkede produkter nedenfor.
 • FSC-merket trevirke eller Økotex-tekstiler velges når det ikke finnes alternativer som er merket med Svanen og EU Ecolabel, se symboler nedenfor.
 • Følgende produkter kjøpes ikke:
  • Produkter laget av tropisk tømmer
  • Produkter som inneholder palmeolje, se http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeoljeguide (eventuelt etterspør sertifisert palmeolje)
  • Produkter som inneholder farlige kjemikalier som står oppført på myndighetenes prioriteringsliste (REACH). Se http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/
  • Ved matserveringen/kantinen begrenser vi kjøttforbruket ved å tilby gode vegetariske alternativer og ved å bevisst å velge retter uten eller med lite kjøtt.
  • Kantinen i Oslo skal ha et bredt utvalg av økologiske produkter
  • Produkter uten faremerking foretrekkes, se symboler nedenfor.
  • Når det ikke finnes miljømerkede produkter, søker vi etter substitutter (substitusjonsplikten Produktkontroll-loven § 3 a).
  • Sjekker hva som finnes av miljødeklarerte produkter på www.epd-norge.no (EPD-produkter sertifisert etter ISO-standard, som norske firma har fått godkjent).
  • God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter skal alltid vektlegges.
  • Maskiner og utstyr med lavest mulig miljøbelastning skal foretrekkes, for eksempel lavt støynivå, høy energieffektivitet og lavt vannforbruk.
  • Vi skal ved anskaffelse av egne/leide personbiler i tjeneste (bilgruppe M1), bytte til null- eller lavutslippskjøretøy. Helst elektrisk eller- hydrogen, deretter biodrivstoff eller hybridbil med lavest mulig utslipp av CO2 og NOx. Verktøyet Nybilvelger http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Nybilvelger kan benyttes.
  • Vi skal ved anskaffelse av egne/leide varebiler (bilgruppe N1), gjennomføre en behovsvurdering. Basert på denne behovsvurderingen skal det velges kjøretøy som presterer blant de med lavest utslipp av CO2 og NOx. Verktøyet www.nybilvelger.no kan benyttes.
  • Piggfrie dekk og elektrisk motorvarmer skal foretrekkes.