TV4

Logo med bokstavene TV4

TV4 holdes fylkesvis og samler deltakere på tvers av alle tariffområder. Siden dette er det siste kurset, skal vi runde av grunnopplæringen med å bruke mye tid på erfaringsdeling mellom deltakerne.

Vi introduserer også et nytt, tverrgående tema: Hvordan jobbe strategisk i klubben?

Mål for kurset

I TV4 er hovedvekten er lagt på læring gjennom erfaringsdeling. For TV4 gjelder følgende mål:

Deltakerne skal lære gjennom å dele erfaringer om utfordringer de har møtt som arbeidsplasstillitsvalgte knyttet til medbestemmelse, profesjon og klubbarbeid.

Deltakerne skal få innsikt i hvordan de kan jobbe strategisk i klubben og bruke en årsplan.

I tillegg tar kurset opp hvordan internasjonale utviklingstrekk påvirker nasjonal og lokal politikk.

Forberedelse til kurset

I TV4 blir det brukt en god del tid på erfaringsdeling rundt tre av kjernetemaene: Medbestemmelse, profesjon og klubbarbeid.

Før kurset skal deltakerne ta noen minutter og tenke igjennom sine erfaringer fra arbeid med disse temaene. De kan gjerne notere stikkord som de tar med seg til kurset.