TV1

Logo med bokstavene TV1

TV1 skal gi deltakerne en bred basisinnføring i vervet som arbeidsplasstillitsvalgt. Det er lagt vekt på rolle- og oppgaveforståelse, introduksjon til lov- og avtaleverk, og hva det betyr at Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon.

TV1 gjennomføres av fylkeslaget og samler deltakere fra alle medlemsgrupper og alle tariffområder.

Mål for kurset

Målene for hvert kurs er delt opp etter de fem kjernetemaene som går gjennom hele grunnopplæringen. For TV1 er det følgende mål:

Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet

 • Kjenner organisasjonsstrukturen i Utdanningsforbundet
 • Har oversikt over hvordan de kan drive godt klubbarbeid

Hovedavtalen, medbestemmelse

 • Har kunnskap om plikter og rettigheter for arbeidsplasstillitsvalgte
 • Har fått en innføring i hvordan arbeidsplasstillitsvalgte kan utøve medbestemmelse

Lønns- og arbeidsvilkår

 • Har fått enkel innføring i aktuelt lov- og avtaleverk
 • Har fått oversikt over hvordan et tariffoppgjør foregår

Profesjonsbevissthet

 • Har fått kunnskap om Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon og Lærerprofesjonens etiske plattform

Kommunikasjonsferdigheter

 • Vet hvordan de kan kommunisere med medlemmene 
 • Kjenner informasjonskanalene i Utdanningsforbundet

Forberedelse til kurset

Rett etter at de er valgt får deltakerne en trykt håndbok for nye arbeidsplasstillitsvalgte; TV-guiden. Denne er både et læremiddel til TV1 og et oppslagsverk for tillitsvalgtarbeidet.

Deltakerne skal lese TV-guiden før de kommer på kurset. De skal også ta en liten titt på to nettsider:

 • Nettsidene til tillitsvalgtopplæringen
 • Sidene for ditt tariffområde på udf.no