Tillitsvalgtopplæringen

Tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet har cirka 10.000 tillitsvalgte og opplæringen av disse er en prioritert oppgave. Tillitsvalgtopplæringen har som mål å ivareta medlemmenes interesser og utvikle kvalitet i utdanningen gjennom å framheve profesjonens betydning. Gjennom opplæringen skal de tillitsvalgte få kompetanse til å:  

  • Jobbe målrettet ut fra Utdanningsforbundets politikk 
  • Drive et organisasjonsarbeid som engasjerer og som er i dialog med medlemmene 
  • Utnytte mulighetsrommet i tillitsvalgtrollen 

For hver landsmøteperiode legges det en plan for tillitsvalgtopplæringen. Planen er forpliktende for alle organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Planen for 2016-2019 kan du lese her.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen skal gi nødvendig basiskompetanse til alle arbeidsplasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet, tilpasset tariffområde og uavhengig av lokale forhold. Opplæringen er obligatorisk og består av 3-4 kurs på totalt inntil seks dager, avhengig av tariffområde.

Temakurs

Dette er kurs innenfor utdanningspolitikk og lønns- og arbeidsvilkår. Kursene er rettet mot arbeidsplasstillitsvalgte som er ferdige med grunnopplæringen, lokallagstillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i lokallags- og fylkesstyrer.

Sentrale kurs

Disse kursene er i stor grad knyttet til sentrale politiske satsinger i landsmøteperioden. Porteføljen omfatter både kurs med faste temaer som arrangeres jevnlig, kurs med aktuelle temaer, nettverkskurs og sentrale regionkurs.