Slik bruker du verktøyene på udf.no

Du kan bruke både Min klubb og Medlemshåndtering til å sende beskjeder til klubbmedlemmene på en sikker måte.

Min klubb

Som innlogget tillitsvalgt på udf.no, kan du sende beskjeder direkte til klubbens medlemmer. Du kan også innkalle til klubbmøter. Dette er en trygg kanal for beskjeder og innkallinger.

Her finner du en brukerveiledning for Min klubb

Tillitsvalgtverktøyet (TVV)

Som innlogget tillitsvalgt på udf.no, kan du også sende eposter direkte til klubbens medlemmer med Tillitsvalgtverktøyet, som du finner på Tillitsvalgt Pluss. Her kan du som tillitsvalgt også få en oversikt over medlemmer og arbeidsplasser for ditt «område». Det kan gjøres oppdateringer for medlemmer både på kontaktinformasjon, arbeidsplass, medlemsrolle og eventuelle tillitsverv.

Her finner du en brukerveiledning for Tillitsvalgtverktøyet.

For ordens skyld: Sensitive personopplysninger skal ikke sendes via Min klubb eller Medlemshåndtering. Da skal du bruke Outlix eller Digipost, les mer her.