Hva er sensitive personopplysninger?

Foto: Pixabay

Utdanningsforbundet og du som tillitsvalgt skal kun behandle sensitive personopplysninger dersom det er helt nødvendig.

Personopplysninger er alt som kan knyttes til et enkelt individ, som kontaktinformasjon, videoopptak, IP-adresser, fødselsnummer, posisjonsdata mm.

Sensitive personopplysninger defineres som:

  • Opplysninger om helse-, kriminelle-, seksuelle-, etniske-, religiøse-, politiske- og fagforeningsforhold

  • Medlemslister med to eller flere medlemmer (tillitsvalgte er unntatt, medlemskap og verv er offentlig kjent)

  • E-post til gruppe av medlemmer med distribusjon synlig i Til- eller Kopi-felt. Dette tilsvarer en medlemsliste.

Søk alltid å unngå innsamling og sending av opplysninger om helse-, kriminelle-, seksuelle-, etniske-, religiøse- og politiske forhold i det hele tatt.