Dette kan du fortsatt sende på vanlig e-post

Det som kan sendes på vanlig epost er følgende:

  • Vanlig kommunikasjon mellom tillitsvalgte.

  • Informasjon om medlemmer som er tillitsvalgte er offentlig informasjon og er av den grunn ikke sensitivt.

  • Kommunikasjon om medlemskap mellom én tillitsvalgt og ett medlem. Selv om fagforeningsmedlemskap i seg selv er sensitivt, har Utdanningsforbundet vurdert risikoen som meget lav ved å sende vanlige personopplysninger med ordinær ukryptert epost. Årsaken er at vanlig epost i de fleste tilfeller er sikret med kryptering under oversendelse og at konsekvensene er meget lave.

  • Ved sending av e-post til to eller flere medlemmer skal det alltid benyttes blindkopi (bcc). 

  • Møteinnkalling der også medlemmer blir invitert kan sendes. (Vi har risikovurdert dette og siden det ikke finnes mulighet for blindkopi eller kryptering kan vi leve med dette.) Påse at invitasjonen ikke blir sendt til feil personer.

  • All annen kommunikasjon som inneholder vanlige ikke-sensitive personopplysninger.