Lyst til å bli tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du mange i ryggen! Foto: Frode Andersen

Det å være tillitsvalgt på arbeidsplassen innebærer å representere Utdanningsforbundets medlemmer på egen arbeidsplass. Har du lyst?

Rollen som tillitsvalgt er spennende og lærerik. Som tillitsvalgt vil du sammen med dine kollegaer og andre representanter for Utdanningsforbundet arbeide for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg vil du være en samarbeidspartner i arbeidet med å gi barn, unge og voksne et godt og likeverdig utdanningstilbud. Tillitsvalgtvervet er derfor svært viktig og svært meningsfullt! 

Å være tillitsvalgt gir mulighet til å:

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet er man ikke alene. Å sørge for å etablere og understøtte et korps av tillitsvalgte slik at vi er representert på de mange tusen arbeidsplassene innen utdanningssystemet er en prioritert oppgave på alle nivå. Arbeidsplasstillitsvalgte deltar i nettverksmøter hvor diskusjon av hverdagsutfordringene med utveksling av erfaringer og muligheter for læring. Dessuten vil man ha viktige diskusjonspartnere i klubbstyret, og kan søke råd og hjelp hos hovedtillitsvalgt, lokal- og fylkeslag samt Utdanningsforbundet sentralt. Hele 84 prosent av våre tillitsvalgte som har vært i kontakt med forbundet forøvrig oppgir at de er fornøyde!

Tre hovedoppgaver for tillitsvalgt

Som arbeidsplasstillitsvalgt får man anledning til å legge til rette for, og lede, diskusjonen av saker som angår arbeidsplassen og arbeidshverdagen med medlemmer. Dette kan være lønn og arbeidsvilkår, eller saker som faller inn under overskriften pedagogikk og utdanningspolitikk.

Hva sier våre tillitsvalgte om rollen?

 • Den er givende
 • Den gir innflytelse på egen arbeidsplass, og det er saker som berører det daglige som dominerer arbeidet
 • Den er lærerik og en nyttig erfaring å ha
 • Flertallet trives og ønsker å stille til gjenvalg!

10 gode grunner til å være arbeidsplasstillitsvalgt

 1. Du får økt bevissthet og kunnskap om egen profesjon og fagbevegelsens rolle i samfunnet fra det lokale til det internasjonale.
 2. Du bidrar til å bygge et faglig og sosialt felleskap på din arbeidsplass.
 3. Du får muligheten til å påvirke din og dine kollegaers arbeidshverdag.
 4. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet blir du en del av et faglig felleskap med støtte fra hele organisasjonen.
 5. Du får muligheten til å påvirke utdannings- og oppvekstpolitikken lokalt og nasjonalt.
 6. Du får muligheten til å delta i nettverk og samlinger med andre tillitsvalgte
 7. Du får god opplæring og skolering i rollen som arbeidsplasstillitsvalgt.
 8. Du får god kjennskap til lov- og avtaleverket.
 9. Du bidrar til god dialog og samarbeid med ledelsen på din arbeidsplass.
 10. Du får verdifull ledererfaring.