Lyst til å bli tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du mange i ryggen! Foto: Frode Andersen

Det å være tillitsvalgt på arbeidsplassen innebærer å representere Utdanningsforbundets medlemmer på egen arbeidsplass. Har du lyst?

Rollen som tillitsvalgt er spennende og lærerik. Som tillitsvalgt jobber du sammen med, og representerer dine kollegaer. Med Utdanningsforbundet i ryggen arbeider du for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Sammen jobber vi for å gi barn, unge og voksne en god og likeverdig utdanning. Å være tillitsvalgt er derfor svært viktig og svært meningsfullt! 

Å være tillitsvalgt gir mulighet til å:

å være tillitsvalgt gir mulighet til å påvirke gjennom medbestemmelse, lære gjennom kurs og løse problemer i fellessakp

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet er man ikke alene. Vi er mange tusen tillitsvalgte, og du får delta på kurs og samlinger for å gjøre deg trygg i vervet. Du vil få støtte og råd både lokalt og nasjonalt. Hele 84 prosent av våre tillitsvalgte som har vært i kontakt med forbundet forøvrig oppgir at de er fornøyde!

Tre hovedoppgaver for tillitsvalgt

som tillitsvalgt snakker du med arbeidsgiver, arbeidstakere og organisere medlemmer.

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen kan du legge til rette for og lede diskusjoner med kolleger om saker som angår arbeidsplassen. Dette kan være lønn og arbeidsvilkår, eller saker som faller inn under overskriften pedagogikk og utdanningspolitikk.

Hva sier våre tillitsvalgte om rollen?

 • Den er givende
 • Den gir innflytelse på egen arbeidsplass, og det er saker som berører det daglige som dominerer arbeidet
 • Den er lærerik og en nyttig erfaring å ha
 • Flertallet trives og ønsker å stille til gjenvalg!

10 gode grunner til å være tillitsvalgt på arbeidsplassen

 1. Du får økt bevissthet og kunnskap om egen profesjon og fagbevegelsens rolle i samfunnet fra det lokale til det internasjonale.
 2. Du bidrar til å bygge et faglig og sosialt felleskap på din arbeidsplass.
 3. Du får muligheten til å påvirke din og dine kollegaers arbeidshverdag.
 4. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet blir du en del av et faglig felleskap med støtte fra hele organisasjonen.
 5. Du får muligheten til å påvirke utdannings- og oppvekstpolitikken lokalt og nasjonalt.
 6. Du får muligheten til å delta i nettverk og samlinger med andre tillitsvalgte
 7. Du får god opplæring og skolering i rollen som tillitsvalgt.
 8. Du får god kjennskap til lov- og avtaleverket.
 9. Du bidrar til god dialog og samarbeid med ledelsen på din arbeidsplass.
 10. Du får verdifull ledererfaring.