Tillitsvalgt

Hva innebærer det å være tillitsvalgt?

Nettbutikk og profilering

I nettbutikken kan du kjøpe artikler med Utdanningsforbundets logo. Nettbutikken følger Initiativ for etisk handel (IEH) sine retningslinjer for etisk handel.

Tillitsvalgtopplæringen

Tillitsvalgtopplæringen (TVO) skal gi våre tillitsvalgte kompetanse til å utnytte handlingsrommet i rollen som tillitsvalgt.

Forbundsnytt

Forbundsnytt er Utdanningsforbundets blad for tillitsvalgte. Det tar opp saker om politikken vår, om aktuelle saker organisasjonen jobber med og har vedtatt.

Tillitsvalgt Pluss

Gå til Tillitsvalgt Pluss for å finne ekstra innhold og nyttige verktøy for arbeidsplasstillitsvalgte (du må være innlogget).

Nyheter for tillitsvalgte