Foto: Ole Walter Jacobsen

Foto: Ole Walter Jacobsen

For å bli førskolelærer eller lærer kreves en lærerutdanning som gir deg pedagogisk og faglig kompetanse. I Norge har vi flere typer lærerutdanninger som kvalifiserer til ulike trinn i utdanningssystemet. Utdanningsforbundet mener at barn og unge er tjent med at det finnes lærere med ulik lærerutdanning og disse utdanningene må utvikles hver for seg og i sammenheng. 

Utdanningsforbundet mener at framtidens lærere må få en utdanning der de profesjonsfaglige elementene, sammen med solid fagkunnskap og tydelig forskningsforankring, har en sikker plass og status. Lærerutdannerne må gis gode forskningsvilkår, og det må legges til rette for kompetanseheving til doktorgrad eller tilsvarende.

Utdanningsforbundet ser på lærerutdanning som grunnutdanningen, men også veiledning av nyutdannede og etter- og videreutdanning bidrar til kontinuerlig kvalifisering. Derfor må disse elementene i en førskolelærers og lærers yrkeslange kvalifisering sees i sammenheng.

Utdanningsforbundet er eksternt medlem i Nasjonalt råd for lærerutdanning. Vi er også med i partnerskapet GNIST.