Uravstemning for medlemmer i PBL

Uravstemningen for medlemmene i PBL skal gjennomføres elektronisk. Nå er det du som medlem som skal være med å bestemme om resultatet skal aksepteres eller forkastes.

Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet. Du stemmer ja om du aksepterer resultatet. Du stemmer nei om du vil at det skal mekles og vi eventuelt skal gå ut i streik.

Sett deg godt inn i uravstemningsdokumentet. Ta gjerne kontakt med klubbleder og andre medlemmer på arbeidsplassen for å drøfte resultatet før du avgir stemme. 

Her er uravstemningsdokumentet 

Her er protokollen

Uravstemning PBL – her stemmer du

Slik stemmer du:

For å kunne avgi stemme trenger du ditt medlemsnummer og din pinkode som du har fått tilsendt på SMS og e-post.

Du kan stemme ja eller nei.

Hvem kan stemme?

Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom tariffavtalen mellom Utdanningsforbundet og PBL, og som er ansatt hos en arbeidsgiver som er medlem av PBL, har rett til å stemme. Medlemmer som er i permisjon, har rett til å stemme. Pensjonister kan ikke stemme. 

Utdanningsforbundet har nesten 7000 medlemmer i PBL-området. 

SMS og e-post til alle

Medlemmene (stemmeberettigede) på tariffområdet får en e-post og en SMS på mobil med informasjon om rutiner for uravstemningen. Begge sendingene inneholder medlemsnummer og pinkode til bruk ved innlogging for avstemning på nettet. I tillegg følger en lenke til udf.no der uravstemningsdokumentet ligger. 

Informasjonen sendes både på SMS og på e-post, slik at vi er sikre på å nå flest mulig med denne viktige informasjonen. 

Spørsmål om innlogging og stemmegiving kan rettes til:

E-post: medlem@udf.no

Telefon: 24142000 - tast 3

Medlemsservice vil være åpen frem til klokken 15.00 på vanlige dager.

SMS med informasjon sendes ut 20. september fra klokken 12.00. Tilsvarende informasjon sendes på e-post samme dag. 

Frist for å stemme

Medlemmene kan stemme fra 20. september etter at de har mottatt PIN-koden. Fristen for å avgi stemme er onsdag 26. september klokken 16.00

Offentliggjøring av resultatet

Resultatet av avstemningen offentliggjøres på våre nettsider fredag 28. september, etter at PBL er varslet.