Utdanningsforbundets bygninger

Lærernes hus (administrasjonsbygg og konferansesenter) og Hurdalsjøen Hotell.

Konferansesenteret

Utdanningsforbundets konferansesenter, ofte omtalt som Lærernes hus, er et hus for alle medlemmer i Utdanningsforbundet. I tillegg kan også de andre forbundene i Unio leie møterom hos oss.

Administrasjonsbygget

Administrasjonsbygget er Utdanningsforbundets hovedkontor og arbeidsplassen til sekretariatet og sentralstyret. Inngang og resepesjon er Hausmannsgate 17, ofte forkortet H17.

Hurdalsjøen Hotell

Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter er i dag et populært sted for både korte og lange firmasammenkomster, julebord og private selskaper av alle slag. Hotellet er eid av Utdanningsforbundet og har vært i forbundets eie siden 1969.