Organisasjonen

Votering på landsmøtet - mange mennesker løfter stemmesedler i luften.

Landsmøtet

Landsmøtet er Utdanningsforbundets høyeste myndighet. Neste landsmøte er høsten 2019.