Medlemmer i utvalg, råd og fora

Når du er medlem i et råd, utvalg eller fora vil du automatisk få tilgang til møtene i utvalget eller rådet ditt når du logger deg på.

Hvert utvalg, råd og fora har en egen side. Noe av denne informasjonen er åpen for alle, for eksempel informasjon om hva det er og hvem som er medlemmer. I tillegg er det laget noe vi kaller en "møte-modul", som ligger nederst på siden. Her kaller møtesekretærer inn til møter og legger inn saksdokumenter og referat. Denne synes kun dersom du er innlogget.

Hvem kan se?

Møtene er synlig for de som er medlemmer i utvalget, rådet eller kontaktforumet, ansatte og tillitsvalgte i det sentrale sekretariatet og fylkeslagene.

Varsling

Er du medlem i utvalget, rådet eller et kontaktforum, blir du varslet når møtedokumentene legges ut eller det er endringer i møtet. Dette ser du i form av en rød prikk (ala Facebook) på Aktuelt-knappen. Aktuelt er en samleside over nyheter, beskjeder eller møter for deg.

Under "Hva skjer" på Aktuelt-siden, finner du møtet du skal delta på og åpner det.

Gjennomførte møter

Noen ganger ønsker du å gå tilbake til møter som har vært. Da går du inn på startsiden til utvalget, rådet eller kontaktfora ditt. Velg Se alle møter nederst på siden for å se alle møter.
På neste side huker du av for Gjennomførte og deretter Bruk filter.