Min klubb

Klubbene har sitt eget område på nettsidene. Klubbleder kan bruke sidene til å kalle inn til møter eller sende beskjeder direkte til klubbens medlemmer, uten å måtte bruke arbeidsgivers e-postsystemer. Klubbsiden krever innlogging. 

Støtte til arbeidsplasstillitsvalgt

Er du arbeidsplasstillitsvalgt får du tilgang til Tillitsvalgtverktøyet når du logger deg inn. Her finner du lister over medlemmene i klubben, slik at det ikke lenger er nødvendig å vedlikeholde slike lister utenfor dette systemet.

Klubbmøte

Et klubbmøte kan sees på som en prosess som starter før møtet og fortsetter også etter at møtet er ferdig.

Gangen i et klubbmøte

1. Invitere til klubbmøte

Den arbeidsplasstillitsvalgte innkaller klubben sin gjennom å opprette et møte på klubbsiden. Innkallingen gjøres direkte på nettsiden, uten at det er nødvendig å bruke andre verktøy.

2. Legge til sakspapirer

Det er viktig at medlemmene har fått satt seg inn i sakene ved å lese gjennom bakgrunnsdokumentasjon før møtet. Den arbeidsplasstillitsvalgte kan legge til dokumenter enten ved å laste dem opp i løsningen eller å lenke til andre nettsteder.

3. Sende til medlemmene

Det blir ikke noe møte uten medlemmene! Invitasjonen dukker opp på Aktueltsiden til alle medlemmene i klubben.

4. Legge til referat

Under eller etter at møtet er avholdt, kan den arbeidsplasstillitsvalgte legge ved referat, og selv velge om hun eller han har lyst å sende ut et nytt varsel til medlemmene.

5. Hente fra arkivet

Siden alt er samlet på ett sted, danner det et arkiv for gamle møter. Da blir det lett å gå tilbake og finne ut hva man har diskutert om samme saken tidligere. Det er også lettere for nye tillitsvalgte å finne frem i klubbens papirer.

Beskjeder

Beskjedfunksjonaliteten er en enklere versjon av møteinnkallingen, men ellers ganske lik. Har den arbeidsplasstillitsvalgte informasjon som bør videreformidles, oppretter hun eller han en beskjed på siden, lagrer og sender til medlemmene, som får et varsel om dette under "Aktuelt".

Kommentarfelt

Klubbmedlemmene har mulighet til å kommentere på beskjeder publisert av klubbleder.

Personvern

Er du tillistvalgt er det viktig å ivareta hensynet til personvernet. Les mer om hvordan vi behandler dette hos oss.

Personvern
Personvernerklæringer