Leder Steffen Handal

Steffen Handal har vært leder i Utdanningsforbundet siden 2016.

Handal er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i statsvitenskap. Han har vært lærer ved Skøyen skole i Oslo, der han også var arbeidsplasstillitsvalgt, og ved Svolvær barne- og ungdomsskole.

Han har hovedsakelig undervist på mellomtrinnet, men har også jobbet på ungdomstrinnet og med voksne asylsøkere. Han har også erfaring fra studentpolitikken gjennom arbeid i Landslaget for Norges Lærerstudenter (LNL) og avdelingsstyret på Høgskolen i Oslo.

Handal har vært tillitsvalgt på heltid siden 2006 og har en lang rekke verv bak seg. Han har vært medlem av Utdanningsforbundets sentralstyre siden 2009, og var nestleder i perioden 2013-2015. Han sitter i Education International sitt verdensstyre, i styret til Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS), og er forhandlingsleder i Unio kommune.

Steffen Handal har gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i november 2023.

Steffen Handal er født i 1969.

Pressebilder Steffen Handal

Steffen Handal på Twitter