Vedtak

Fra landsmøtesalen, landsmøtet 2015
Foto: Tom Egil Jensen

Her kommer vedtakene fra Utdanningsforbundets 6. ordinære landsmøte.

LM-sak 1/2019 Konstituering

LM-sak 2/2019 Val

LM-sak 3/2019 Melding (3.1) og rekneskap (3.2)

LM-sak 4/2019 Organisasjon

LM-sak 5/2019 Lærerprofesjonens etiske råd

LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge 2020–2023 (se foreløpig vedtaksprotokoll)

LM-sak 7/2019 Klimakrisa og omstilling til eit berekraftig samfunn (se foreløpig vedtaksprotokoll)

Foreløpig vedtaksprotokoll (med forbehold om feil)