Bakgrunn for landsmøtesaken om Lærerprofesjonens etiske råd

Landsmøtet 2019 skal avgjøre om Lærerprofesjonens etiske råd skal opprettholdes og eventuelt videreutvikles. I henhold til landsmøtevedtaket fra 2015, skal landsmøtet ta stilling til om Lærerprofesjonens etiske råd skal videreføres, og eventuelt hvordan.

Her finner dere et samledokument med informasjon om saken og spørsmål til diskusjon, som kan benyttes for å forberede og behandle saken på fylkes- og lokallagsårsmøtene:

Materiellet består av:

  1. Kunnskapsgrunnlag: To forskningsrapporter og en utredning har gitt oss et godt grunnlag for å videreutvikle etikkfeltet i lærerprofesjonen, på profesjonens egne premisser:
  2. En innledende tekst til årsmøtene som kort oppsummerer status for arbeidet med profesjonsetikk. Vedtaket fra landsmøtet i 2015, om å vurdere rådets framtid på nytt, settes i kontekst. Teksten kan brukes som en innledning/manus før saken behandles. Teksten inneholder relevante lenker, blant annet til rådets nettside http://www.laereretikk.no og Facebookside.
  3. Forslag til spørsmål som kan brukes hver for seg eller samlet i den organisasjonsmessige behandlingen på lokallags- og fylkeslagsårsmøtene.
  4. To vedlegg:

Her finner dere også en PowerPoint presentasjon til hjelp for tillitsvalgte i planleggingen av årsmøtene