Landsmøtet dag for dag (strømming)

Her er program for landsmøtet (med forbehold om endringer).

Mandag 4. november

Tidspunkt for de ulike sakene i strømmingen

00:20:00: Leders tale
01:35:00: LM-sak 1
03.06.00: LM-sak 3.1
04.39.00: Hilsningstale, Alida, EO
04.47.00: LM-sak 3.1 fortsetter
05.40.00: LM-sak 3.2
05.45.00: LM-sak 4.1
07.35.00: LM-sak 4.1 fortsetter
08.21.00: LM-sak 6.1 del 1-3
09.36.00: LM-sak 6.1 del 1-3 fortsetter
10.18.00: LM-sak 6.2 Del 4.1
12.10.00: LM-sak 4.2.1 Tema 1, 2, 8

 

09.00 Åpning
09.15 Leders tale
10.15 LM-sak 1/2019 Konstituering
  1.1 Godkjenning av innkalling og representantene sine fullmakter
  1.2 Valg av dirigenter og protokollunderskrivere
  1.3 Godkjenning av saksliste og dagsorden
  1.4 Godkjenning av møtereglement og retningslinjer for arbeid i redaksjonsnemndene
  1.5 Godkjenning av valgreglement
  1.6 Valg av møtefunksjonærer
12.00 LM-sak 3/2019 Melding og regnskap
12.30 Lunsj
13.30 LM-sak 3/2019 Melding og regnskap
14.30 LM-sak 4/2019 Organisasjon - kontingent og ressursfordeling
16.00 Pause
16.30 LM-sak 4/2019 Organisasjon - kontingent og ressursfordeling
17.00 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge - del 1-3
18.00 Pause
18.30 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge - god utdanning og en sterk profesjon
20.00 Middag
21.00

Kveldsmøte: LM-sak 4/2019 Organisasjon - vedtektsendringer

 

Tirsdag 5. november

NB! Opptaket fra tirsdag er delt opp i 15 deler. Hopp mellom delene ved å bruke pilene til høyre og venstre i bildet. 

09.00 Kulturelt innslag
09.10 LM-sak 4/2019 Organisasjon - vedtektsendringer 
12.30 Lunsj
13.30 LM-sak 2/2019 Valg - leder
14.00 LM-sak 2/2019 Valg
15.00 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge - styring, ledelse og partssamarbeid
16.00 Pause
16.30 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge - styring, ledelse og partssamarbeid
17.30 LM-sak 4/2019 Organisasjon - kontingent og ressursfordeling. Vedtak
18.00 Pause
18.30 LM-sak 5/2019 Lærerprofesjonens etiske råd
20.00 Middag

 

Onsdag 6. november

09.00 Kulturelt innslag
09.10 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge - lønn, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø
10.10 Statsministerens hilsningstale
10.25 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge - lønn, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø
11.25 LM-sak 2/2019 Valg
12.30 Lunsj
13.30 Hilsningstaler
14.00 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge - organisasjonen i utvikling
16.00 Pause
16.30 LM-sak 7/2019 Aktuell sak
17.30 LM-sak 2/2019 Valg
18.00 Pause
18.30 LM-sak 5/2019 Lærerprofesjonens etiske råd. Vedtak
19.00 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge. Vedtak
20.00 Middag
21.00 Reservetid

Torsdag 7. november

 

Strømming torsdag

08.45 Kulturelt innslag og utdeling av Utdanningsforbundets klimapris
09.15 LM-sak 2/2019 Valg varaer representantskap
09.30 LM-sak 7/2019 Klimakrisa og omstilling til eit berekraftig samfunn
10.45 Pause
11.15 LM-sak 4/2019 Organisasjon - vedtektsendringer. Vedtak
12.30 Lunsj
14.15 LM-sak 6/2019 Vi utdanner Norge. Vedtak
15.45 LM-sak 2/2019 Valg kontrollkomité og valgkomité
16.00 LM-sak 7/2019 Klimakrisa og omstilling til eit berekraftig samfunn. Vedtak
20.00 Landsmøtemiddagen