Indonesia - organisasjonsutvikling

PGRI, Indonesias største lærerfagforening, ble stiftet i 1945, Med sine mer enn 1.500.000 registrerte medlemmer over hele Indonesia er det også en av verdens største lærerfagforeninger.

Etter Suhartos fall i 1998 vedtok PGRIs kongress å gjennomføre omfattende endringer i organisasjonen.

Overordnede målsettinger

PGRIs målsetting er å bli en sterk, uavhengig, demokratisk og bærekraftig fagforening.

Innenfor samarbeidet er følgende mål satt:

  • Kurse 20 organisatoriske ledere som kan drive kursing, kampanjer og assistere i pilot- distrikt
  • Styremedlemmer i pilotdistriktene skal kurses spesielt med hensyn til organisatorisk lederskap, styremedlemmers funksjoner og plikter, kommunikasjonskunnskap, organisering av program, påvirkningsarbeid og kampanjevirksomhet
  • Etalering- og videreutvikling av en elektronisk medlemsdatabase, samt opplæring i bruk av databasen
  • Bedre innkreving av kontingent og økonomisk styring gjennom bruk av IKT koblet opp mot medlemsdatabasen
  • Implementering av den vedtatte 30%-kvoten av kvinnelige styremedlemmer i pilot-distriktene
  • Gjennomføre lokale kampanjer rettet mot utdanning for alle og læreres rettigheter ut fra lokale prioriteter i pilotdistriktene

Resultater

18 personer fungerer nå som organisatoriske ledere og gjennomfører kursing i 16 pilotdistrikt. I den elektroniske medlemsdatabasen er det registrert 1.506.661 medlemmer. I pilotdistriktene har kassererne fått opplæring i det nye databaserte økonomisystemet. Per 2016 har bare 6 av de 18 pilot-distriktene oppfylt kvinnekvoten i sine styrer. Dette skyldes delvis at det ikke har vært valg i alle distriktene, og vi antar at andelen vil øke noe.

Kontaktperson

Astrid Thomassen

Seniorrådgiver