Liberia - organisasjonsutvikling og likestilling

Utdanningsforbundet har siden 2007 vært med i et utviklingssamarbeid med NTAL. Samarbeidsformen er et konsortium med andre lærerfagforeninger, slik Utdanningsforbundet arbeider flere steder i verden.

Partnerne i konsortiet er Education International (EI), Utdanningsforbundet, Canadian Teachers Federation (CTF), Danmarks Lærerforening (DLF), Lärarförbundet og National Education Association (NEA).

Liberia har hatt flere borgerkriger etter avviklingen av landets eneste parti i 1980, men har hatt relativt fredelige tilstander siden 2003. Landet ble også sterkt påvirket av Ebola-utbrudd i perioden 2014-2016. Dette bakteppet gjør at det både har vært og er vanskelig å arbeide med fagforeningsmessige - og utdanningspolitiske problemstillinger i landet.

I 2016 bestemte liberiske myndigheter seg for å starte et forsøk med å legge ut landets grunnskole på anbud. Liberia er således ett av fokuslandene for EIs globale kampanje mot privatisering og kommersialisering av utdanning («Global response»). Dette har også preget konsortiets arbeid.

Overordnede målsettinger

Prosjektet arbeider konkret med organisasjonsutviklingstiltak:

  • Styrke likestilling og motvirke alle former for forskjellsbehandling, både i organisasjonen og i utdanning mer generelt
  • Tillitsvalgtopplæring
  • Forbedre kommunikasjonen innad i organisasjonen
  • Ledelsestrening

Resultater

Grunnet de store utfordringene i landet har prosjektet stoppet opp ved flere anledninger, senest ved Ebola-utbruddene og kampen mot privatisering og kommersialisering. Mange planlagte aktiviteter har derfor blitt satt enten til side eller på pause.

Vi har likevel klart å få til noen konkrete resultater, som utarbeidelse og revisjon av håndbøker for bruk i tillitsvalgsopplæring. Det har resultert i medlemsskoleringer innen både likestilling og ledelse.

Kontaktperson

Ole Otterstad

Seniorrådgiver internasjonalt arbeid