Myanmar - fagforeninger og godt offentlig utdanningssystem

Utdanningsforbundet har, sammen med andre lærerfagforeninger, støttet Education Internationals arbeid i Myanmar. Dette har blant annet bidratt til etablering av Myanmar Teachers Federation, som høsten 2016 ble medlem av EI.

Fra 1962 til 2011 var Burma ledet av skiftende militærregimer som slo ned på politisk opposisjon med jernhånd. I 2010 ble det for første gang på 19 år avholdt ett godt regissert valg, som det militærstøttede partiet "Union Solidarity and Development Party" vant.

I mars 2011 ble en sivil regjering innsatt under ledelse av president Thein Sein. Hans innsettelsestale ble lagt merke til internasjonalt og ga håp om nye takter. President Thein Sein overrasket positivt og innførte en rekke reformer de neste par årene. Han lettet på ytrings- og pressefriheten, løslot politiske fanger og åpnet landet for utenlandske investeringer. Det ble lov å danne fagforeninger og holde forhåndsgodkjente demonstrasjoner.

I 2012 bestemte Education International (EI) å undersøke muligheten for å bidra til å etablere uavhengige, demokratiske lærerfagforeninger og bidra til et godt offentlig utdanningssystem. Å etablere fagforeninger er et langsiktig arbeid. Lovgivningen i Myanmar gjør det i tillegg vanskelig for organisasjonene å bli anerkjent.

Om Myanmar:

  • Befolkning 53 millioner
  • Forventet levealder 66 år
  • GNI per capita 1,160 USD (kilde Verdensbanken)
  • 135 etniske grupper (Unicef)
  • 6-årig offentlig grunnskole er obligatorisk

Kontaktperson

Astrid Thomassen

Seniorrådgiver