Libanon - Utdanning i områder med krig og konflikt

Utdanningsforbundet startet et prosjekt med Education Internationals medlemsorganisasjoner i Libanon i 2016. Årsaken er et ønske om å bidra til styrket utdanning for alle i landet, siden flyktningkrisen ytterligere har forverret utdanningssituasjonen i Libanon.

Selv om libanesiske skoler formelt er åpne for syriske barn og selv om noen skoler tilbyr ettermiddagsskift, går likevel bare ca. 40 prosent av flyktningene på skole. I tillegg har mange libanesiske barn dårlige skoleforhold, noe som også gjelder mange av de palestinske flyktningene som også bor i Libanon.

Libanon er et lite land i Midtøsten, på størrelse med Rogaland fylke (10 500 km2), med ca. 4.1 millioner libanesere. Landet er kjent for en såkalt «laissez-faire» markedsøkonomi (svært lite statlig kontroll og inngripen), og for stor ulikhet og fattigdom.

Libanon har i dag den høyeste flyktningtettheten i verden. På oppfordring fra libanesiske myndigheter sluttet UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) å registrere flyktninger fra Syria i mars 2015; det reelle tallet regnes likevel å være ca. halvannen million syrere i Libanon. Det betyr at syriske flyktninger, palestinere og 42.000 palestinske flyktninger fra Syria, utgjør mer enn 30 prosent av befolkningen i Libanon.

Overordnede målsettinger

Målsettingen med dette prosjektet er å øke lærerfagforeningenes kapasitet, slik at de blir viktige medaktører for myndighetenes løsninger på de enorme utdanningsutfordringene. For å finne gode løsninger må lærerfagforeningene bli inkludert i myndighetenes diskusjoner om utdanningsspørsmål, siden lærere har en unik tilgang til konkrete erfaringer med hvordan utdanningssituasjoner arter seg.
I en prosjektskisse for årene 2017-2019 er det spesielt tillitsvalgsopplæring og kompetanseheving innen ulike former for sosial dialog som skal prioriteres.

Resultater

Prosjektet er p.t. på prosjekteringsnivå, så ingen konkrete resultater er foreløpig oppnådd.

Kontaktperson

Ole Otterstad

Seniorrådgiver internasjonalt arbeid