Palestina - organisasjonsutvikling og kvinners rettigheter

Utdanningsforbundet har samarbeidet med GUPT (General Union of Palestinian Teachers) siden midten av 1990-tallet. Dagens samarbeid er konsentrert om organisasjonsutvikling og likestilling.

Palestina har vært okkupert av Israel siden 1967, og kjemper for sin uavhengighet. Både okkupasjon, kampen for selvstendighet og intern splittelse mellom de to største partiene har gjort livet vanskelig for alle – ikke minst for lærerne, som har et viktig samfunnsmandat de skal utføre.

Samarbeidet har i perioder stoppet helt eller delvis opp på grunn av ulike kontekstuelle utfordringer grunnet israelsk okkupasjon. I dag samarbeider vi om organisasjonsstyrking og kvinners rettigheter.

Kontaktperson

Rune Fimreite

Seniorrådgiver