Latin-Amerika - utvikling av sterke, demokratiske og uavhengige lærerorganisasjoner

Representant for Utdanningsforbundet, Rune Fimreite, holder innlegg på møte i EIs kvinnenettverk i Costa Rica, 2015.

Utdanningsforbundets samarbeid med Latin-Amerika går mange ti-år tilbake i tid. Vi har gått fra bilateralt samarbeid med de ulike lærerorganisasjonene i enkeltland, til et regionalt samarbeid med Education International (EI) sitt regionkontor i Costa Rica.

Overordnet mål for EIs internasjonale fagforeningssamarbeid:

Bidra til å utvikle sterke, demokratiske og uavhengige lærerorganisasjoner, som effektivt kan ivareta medlemmenes interesser og arbeide for kvalitetsutdanning for alle.

I 2016-2017 samarbeider vi om følgende prosjekt i Latin-Amerika:

  • Pedagogisk bevegelse har som mål at lærerorganisasjonene tar tilbake føringen i utdanningspolitiske spørsmål, blir sterke og sentrale aktører som bidrar med egen politikk i den utdanningspolitiske debatten og utfordrer egne styresmakter.

  • For vel ti år siden tok kvinner i latinamerikanske lærerorganisasjoner initiativet til opprettelsen av et likestillingsnettverk. Dette har blitt en viktig arena for dialog, opplæring, refleksjon og utvikling av strategier for å få flere kvinner inn i tillitsvalgtapparatet og bidra til økt organisasjonsdemokrati. Dette har styrket lærerorganisasjonene generelt og kvinneperspektivet og kvinners deltagelse spesielt.

  • Urbefolkningen er marginalisert og ofte fratatt sine rettigheter – også når det kommer til utdanning. For å fremme konkret politikk om et skolesystem for alle må urfolks spesielle behov ivaretas i det nasjonale systemet. Urfolk og offentlig utdanning går ut på at fagforeningene i større grad gjør seg kjent med og inkluderer dette feltet i sitt arbeid, at de utarbeider politikk og strategier og foreslår konkrete tiltak for en mer multikulturell og flerspråklig offentlig utdanning.

  • I tillegg samarbeider vi om OLPE og jobber bilateralt med SUTEP i Peru. OLPE er et nettsted som samler og publiserer informasjon fra utdanningsfeltet fra alle land i Latin-Amerika – alt fra offentlig utdanningspolitikk til publikasjoner fra de ulike lærerorganisasjonene. Vårt samarbeid med SUTEP går ut på å profesjonalisere organisasjonen. Dette gjøres gjennom implementeringen av et IKT-basert styringssystem.

Kontaktperson

Rune Fimreite

Seniorrådgiver