- Den enkelte lærer kan gjøre en forskjell på den globale arena

Foto: Hildegunn Øye

Med de rette verktøyene kan den enkelte lærer i Norge gjøre en forskjell på den globale arenaen. I en enkelt time kan en lærer påvirke og bevisstgjøre elevene i spørsmål om bl.a. miljø, egen helse, likestilling og demokrati, i tillegg til pensum i faget.

- Norge er nok ganske lik alle andre land, hvis vi bare tar bort pengene, sier Haldis Holst, visegeneralsekretær i Education International, og tidligere nestleder i Utdanningsforbundet. Hun ser klare sammenhenger mellom det internasjonale perspektivet og hverdagen til lærere og tillitsvalgte her hjemme i Norge.

- Tross ulikheter med henblikk på kultur, religion og sosio-økonomiske forhold er det en felles kjerne i fortellinger fra ulike deler av verden, understreker Holst. Skolen får ofte oppgaven med å ordne opp, det være seg å forebygge terror eller lære elevene hvordan de skal være miljøbevisste.

Haldis Holst: Norge er nok ganske lik alle de andre landene, bare vi tar bort pengene.

Hva kan den enkelte lærer bidra med?

- Det beste tipset til den enkelte lærer er å bruke profesjonsstemmen. Delta i samfunnsdebatten, skap tillit og gjør det dere er gode på - å være lærere, understreker Holst.

Hun fremhever spesielt to saker som har gjort sterkt inntrykk på henne i år: De unge menneskene som tok ledelse etter skoleskytingene i USA, selv om de fikk enormt med hets og motstand i sosiale medier, og en fagforeningsaktivist fra Bahrain som sloss for menneskerettighetene selv etter å ha mistet jobben, har blitt fengslet og torturert.  I det siste har hun engasjert seg for fengslede barns rett til utdanning.

Vi kan alle være aktivister på en liten eller en stor måte, men alt teller!

 

Haldis Holst: "Det beste bidraget enkeltlærere kan gi til den globale debatten er å være gode lærere og fortelle om det til samfunnet".

Haldis Holst har noen dilemmaer og utfordringer hun håper lærere i Norge tar til seg og reflekterer over: Alternative sannheter og hvem som eier fakta, om evidens og politisering av utdanning.

- Hvem er eliten, og hvem er folk flest?, spør Holst. Hun understreker at det er grasrota som er Utdanningsforbundet, og at Utdanningsforbundet aldri må gå i den grøfta at organisasjonen blir en elite og ikke blir medlemmene sine 

Haldis Holst: Noen dilemmaer og utfordringer til Utdanningsforbundet og medlemmene

Utdanningsforbundets rolle i det globale bildet

Utdanning står høyt på den globale dagsorden, og den enkelte lærer har blitt diskusjonstema på de store politiske arenaene.

Det har blitt økende forventninger til hva en dyktig , profesjonell lærer skal gjøre!

Se videoen for å høre hva Haldis mener Utdanningsforbundet må gjøre for å sikre at profesjonen får de ressursene de trenger, og som hver enkelt lærer trenger for å gjøre den jobben som forventes i vår globale verden.

Haldis Holst: Utrolig viktig å ha en kollektiv stemme rundt den enkelte lærer

Education International (EI)

Education International (EI) er en global sammenslutning av fagforeninger i utdanningssektoren hvor Utdanningsforbundet er medlem. EI representerer mer enn 30 millioner ansatte i over 400 medlemsorganisasjoner fra 173 land og områder.