Kontakt oss om designmanualen

Spørsmål om bruk av designmanualen eller logoen, kan rettes til fylkeslaget eller kommunikasjonsavdelingen i Utdanningsforbundet:

Kontaktinformasjon:

Indesignfiler kan du bestille av oss.

Arun Ghosh
Tlf: 24 14 20 00
E-post: arugho@udf.no

Else Hurum
Tlf: 24 14 20 00
E-post: elshur@udf.no