Valgkomiteen

Valgkomiteen

Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på landsmøtet, inkludert valg i særmøter, med unntak av forslag til ny valgkomité.

Landsmøtet velger en valgkomité med 11 medlemmer, og med sammensetning  i samsvar med gjeldende kvoteringsregler. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger et arbeidsutvalg.