Utvalg for organisasjonsutvikling

Utvalg for organisasjonsutvikling
Leder for utvalg for organisasjonsutvikling Tore Fjørtoft. Foto: Tom Egil Jensen

Utvalg for organisasjonsutvikling behandler og utvikler saker av organisasjonsmessig karakter. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Tore Fjørtoft.

Utvalget består av tillitsvalgte fra ulike nivåer og med ulike funksjoner i forbundet, og representerer nødvendig supplerende faglig og politisk kompetanse til sentralstyret.

Utvalget skal sikre at sakene som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen.

Sekretær for utvalget er Naomi Aass Girardeau i Seksjon for organisasjonsbygging.

Medlemmer i utvalget

Tore Gjert Fjørtoft

Leder

Hilde Holmeide Aandahl

Medlem

Rune Bakkejord

Medlem

Eirik Bäcklund

Medlem

Kari Margrete Fardal

Medlem

Inger Marie Kleppan Georgstad

Medlem

Hans Fredrik Hansen

Medlem

Stine Christensen Holtet

Medlem

Maja Henriette Jensvoll

Medlem

Hege Dordi Stordal Støa

Medlem

Gro Meltzer Westlye

Medlem

Mildrid Beate Kronborg Økland

Medlem

Utvalgenes rolle

Utvalgene oppnevnes av - og er rådgivende for sentralstyret. De ledes av et sentralstyremedlem og består av tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen. Utvalgene tar opp saker etter ønske fra sentralstyret eller på eget initiativ. Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov. Utvalgene oppnevnes jamfør vedtektene §38.