Sentralt pensjonistråd

Sentralt pensjonistråd

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold.

Sentralstyret oppnevner pensjonistrådet og fastsetter pensjonistrådets antall medlemmer.

Medlemmer sentralt pensjonistråd

Unni Elisabeth Hegstad

Leder sentralt pensjonistråd

Rolv Sæter

Medlem

Lars Halvor Astrup

Medlem

Halldis Stenhamar

Medlem

Ellinor Tande

Medlem

Ingun Bråten Thoresen

Medlem

Harald Bjørløw

Varamedlem