Sentralt pensjonistråd

Sentralt pensjonistråd

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold.

Sentralstyret oppnevner pensjonistrådet og fastsetter pensjonistrådets antall medlemmer.

Medlemmer sentralt pensjonistråd

Unni Elisabeth Hegstad

Leder sentralt pensjonistråd

Rolv Sæter

Nestleder sentralt pensjonistråd

Lars Astrup

Harald Bjørløw

Varamedlem

Halldis Stenhamar

Ellinor Tande

Ingun Bråten Thoresen

Kontaktperson i sekretariatet

Per Sætre

Pensjonistrådets sekretær. Seniorkonsulent, seksjon organisasjonsbygging