Sentralt pensjonistråd

Sentralt pensjonistråd
Bilde av pensjonistrådet
Medlemmene av det sentrale pensjonistrådet. Bilde: Utdanningsnytt.no

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd er rådgivende for sentralstyret og skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold. I tillegg til dette skal pensjonistrådet kunne drøfte og fremme andre aktuelle saker av interesse for organisasjonen.

Sentralstyret oppnevner pensjonistrådet og fastsetter pensjonistrådets antall medlemmer.

Tore Fjørtoft og Gro Hartveit er sentralstyrets kontaktpersoner i sentralt pensjonistråd.

Møtedatoer for pensjonistrådet i 2020

Det sentrale pensjonistrådet møter 2020:

Nordisk pensjonisttreff Alta: 15. – 19. juni

Logg deg inn for å få tilgang til mer møtedetaljer.