Sentralt pensjonistråd

Sentralt pensjonistråd

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold.

Sentralstyret oppnevner pensjonistrådet og fastsetter pensjonistrådets antall medlemmer. De har ikke oppnevnt medlemmer til sentralt pensjonistråd for denne landsmøteperioden ennå.

Medlemmer

Medlemmene for inneværende landsmøteperiode er ennå ikke oppnevnt.