Sentralstyret

Sentralstyret
Gruppebilde
Sentralstyret 2020-2023. Foto: Stig Weston.

Dette er organisasjonens øverste utøvende myndighet, med ansvar for midler og fond. Sentralstyret leder den politiske virksomheten i organisasjonen i landsmøteperioden.

Sentralstyret har 13 representanter som velges av landsmøte. Dette omfatter leder, to nestledere og øvrige styremedlemmer. I tillegg er det valgt tre møtende vararepresentanter og fem ikke-møtende vararepresentanter.

Sentralstyret velger et arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette. Se vedtektene § 33.7

Under landsmøtet på Lillestrøm i november 2019 ble sentralstyret for inneværende landsmøteperiode valgt. Neste landsmøte er i 2023.

 

Sentralstyremedlemmer

Steffen Handal

Leder

Terje Skyvulstad

1. Nestleder

Hege Elisabeth Valås

2. Nestleder

Inger Grødem Haraldsen

Medlem

Ida Næss Hjetland

Medlem

Thom Bjørnar Jambak

Medlem

Tormod Korpås

Medlem

Siri Skjæveland Lode

Medlem

Jan Morten Loftesnes

Medlem

Ann Mari Milo Lorentzen

Medlem

Simon Mikael Malkenes

Medlem

Marit Himle Pedersen

Medlem

Turid Buan Øfsti

Medlem

Bente Haug

1. Varamedlem

Terje Vilno

3. Varamedlem

Eirik Bäcklund

Ikke-møtende vara

Hanne Fehn Dahle

Ikke-møtende vara

Anne Yun Rygh

Ikke-møtende vara

Hege Sletvold Slørdahl

Ikke-møtende vara

Trygve Svenning

Ikke-møtende vara