Sentralstyret

Sentralstyret
Gruppebilde av 17 personer som sitter i Utdanningsforbundets sentralstyret
Sentralstyret 2016-2019. Foto: Eli Kristine Korsmo

Dette er organisasjonens øverste utøvende myndighet, med ansvar for midler og fond. Sentralstyret leder den politiske virksomheten i organisasjonen i landsmøteperioden.

Sentralstyret har 13 representanter som velges av landsmøte. Dette omfatter leder, to nestledere og øvrige styremedlemmer. I tillegg er det valgt tre vararepresentanter og fem ikke-møtende vararepresentanter.

Sentralstyret velger et arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette. Se vedtektene § 33.7

Under landsmøtet på Lillestrøm 2. – 5. november 2015 ble sentralstyret for inneværende landsmøteperiode valgt. Neste landsmøte er i 2019.

 

Sentralstyremedlemmer

Steffen Handal

Leder

Terje Skyvulstad

1. Nestleder

Hege Elisabeth Valås

2. Nestleder

Ingvild Aga

Medlem

Hanne Fehn Dahle

Medlem

Tore Gjert Fjørtoft

Medlem

Gro Hartveit

Medlem

Stine Christensen Holtet

Medlem

Thom Bjørnar Jambak

Medlem

Tormod Korpås

Medlem

Siri Skjæveland Lode

Medlem

Ann Mari Milo Lorentzen

Medlem

Turid Buan Øfsti

Medlem

Terje Vilno

1. Varamedlem

Frank Bergli

2. Varamedlem

Gunn Lisbeth Nordstrøm

3. Varamedlem

Asle Jahren

Ikke møtendevara

Arnt Holger Jensen

Ikke møtendevara

Hilde Lein

Ikke møtendevara

Nyttig informasjon for deg som er nytt sentralstyremedlem

Det finnes allerede mye informasjon på nettsidene. Disse er samlet under knappen Intranett på menylinjen. Under har vi valgt ut noen av dem.