Sekretariatet

Sekretariatet

Om sekretariatet

Sekretariatet består av et sentralt sekretariat som ligger i Hausmanns gate 17 i Oslo og 19 fylkessekretariat. Sentralstyret ansetter sekretariatets leder ("sekretariatssjef") og delegerer de nødvendige fullmakter til denne (vedtektenes § 18). I det sentrale sekretariatet er det ved årsskiftet 2016/17 rundt 200 ansatte. Disse er fordelt på fem avdelinger, i tillegg til sekretariatssjefens stab. De fleste avdelingene er organisert i seksjoner. Sekretariatet er sertifisert Miljøfyrtårn og IA-bedrift.