Representantskapet

Representantskapet
Illustrasjonsfoto fra Utdanningsforbundets konferansesal.

Representantskapet består av 51 representanter. Tallet inkluderer sentralstyret og fylkeslederne. De øvrige representantene velges av landsmøtet.

Alle fylkeslag skal være representert blant de øvrige representantene, og de skal representere ulike medlemsgrupper og nivå. Representantskapet skal samlet sett reflektere bredden i organisasjonen.

I tillegg møter én representant for Sami Ossodat/samiske utvalg, to representanter for studentorganisasjonen og to representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Kontrollkomitéen innkalles til møtene, og leder eller annen representant har talerett i saker som ligger innenfor komiteens område.

Representantskapet møtes minst to ganger pr. år, og behandler melding og årsregnskap fra sentralstyret, saker som gjelder fordeling av midler, og saker av overordnet og prinsipiell betydning.

 

Representantskapsmedlemmer

Steffen Handal

Leder

Hilde Kvamsås Aa

Medlem

Johannes Bjørset Aagaard

Medlem

Viggo Albertsen

Medlem

Aina Beate Skjefstad Andersen

Medlem

Sheila Vaage Benestad

Medlem

Frank Bergli

Medlem

Lene Kristin Berglund

Medlem

Gerd Botn Brattli

Medlem

Marie Bru

Medlem

Eirik Bäcklund

Medlem

Morten Røgeberg Cowles

Medlem

Karen Inga Eira

Medlem

Christian Evenshaug

Medlem

Jorunn Folkvord

Medlem

Solfrid Furre

Medlem

Kitty Garborg

Medlem

Inger Marie Kleppan Georgstad

Medlem

Solveig Hals

Medlem

Roger Hanssen

Medlem

Inger Grødem Haraldsen

Medlem

Ida Næss Hjetland

Medlem

Nina Therese Jacobsen

Medlem

Thom Bjørnar Jambak

Medlem

Anita Karlsen

Medlem

Pål Heide Kielland

Medlem

Tormod Korpås

Medlem

Orlaug Bjørdal Kårstad

Medlem

Terje Lerberg

Medlem

Siri Skjæveland Lode

Medlem

Jan Morten Loftesnes

Medlem

Ann Mari Milo Lorentzen

Medlem

Simon Mikael Malkenes

Medlem

Solfrid Mydland

Medlem

Bente Ingeborg Myrtveit

Medlem

Thomas Nordgård

Medlem

Marthe Kragebøl Norvalls

Medlem

Marit Himle Pedersen

Medlem

Geir Røsvoll

Medlem

Renee Christin Røyneland

Medlem

Terje Skyvulstad

Medlem

Hege Sletvold Slørdahl

Medlem

Inge Sneberg

Medlem

Per Kristian Solevåg

Medlem

Ottar Stordal

Medlem

Steinar Strømsli

Medlem

Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Medlem

Rannveig Theisen

Medlem

Hege Elisabeth Valås

Medlem

Turid Buan Øfsti

Medlem

Petter Andersen

1. Varamedlem

Eskil Berggren

1. Varamedlem

Ståle Bonsaksen

1. Varamedlem

Ole Jørgen Christiansen

1. Varamedlem

Anita Holm Cirotzki

1. Varamedlem

Berit Dale

1. Varamedlem

Anne Greve

1. Varamedlem

Trond Hagen

1. Varamedlem

Hans Fredrik Hansen

1. Varamedlem

Bente Haug

1. Varamedlem

Eskil Hoholm Hovland

1. Varamedlem

Trond Iversen

1. Varamedlem

Bente Kampesveen

1. Varamedlem

Halvor Kolsrud

1. Varamedlem

Øyvind Lohne

1. Varamedlem

Grete Monsen

1. Varamedlem

Ann-Kathrin Mulstad

1. Varamedlem

Linn Therese Myhrvold

1. Varamedlem

Hege Cecilie Nicolaysen

1. Varamedlem

Gro Liljedahl Nærø

1. Varamedlem

Randi Lyngbø Ottesen

1. Varamedlem

Wenche Langvik Pereira

1. Varamedlem

Solena Diane Candice Pradayrol

1. Varamedlem

Morten Rennemo

1. Varamedlem

Stig Magne Rikardsen

1. Varamedlem

Margareth Vatne Rønningsen

1. Varamedlem

Karianne Sørtveit

1. Varamedlem

Bjørn A Steen Årbog

1. Varamedlem

Bente Aalberg

2. Varamedlem

Atle Andre Danielsen

2. Varamedlem

Maria Renate Dønnestad

2. Varamedlem

Jasmin Eminovic

2. Varamedlem

Gry Rollag Føsker

2. Varamedlem

Frank Harald Hansen

2. Varamedlem

Charlotte Hemmingsen

2. Varamedlem

Torunn Herfindal

2. Varamedlem

Grethe Hultgren

2. Varamedlem

Åge Hvitstein

2. Varamedlem

Jill Johansen

2. Varamedlem

Torill Marie Kufaas Karlsen

2. Varamedlem

Camilla Landsverk

2. Varamedlem

Ole Ragnar Leistad

2. Varamedlem

Kristin Løver

2. Varamedlem

Jannicke Hestås Minken

2. Varamedlem

Line Margrethe Drange Neset

2. Varamedlem

Anne Wangensten Norstrand

2. Varamedlem

Jon Eirik Næsheim

2. Varamedlem

Andreas Outzen

2. Varamedlem

Paul Ivar Pedersen

2. Varamedlem

Cecilie Ringnes

2. Varamedlem

Toril Kuvene Skaret

2. Varamedlem

Anne Kari Slettan

2. Varamedlem

Harrieth Elin Kristiansen Strøm

2. Varamedlem

Trond Preben Pettersen Uthus

2. Varamedlem

Leif-Inge Westbø

2. Varamedlem

Terje Vilno

3. Varamedlem

Frister for å melde saker til representantskapet 2021