Lederråd

Lederråd
Leder for rådet Tormod Korpås. Foto: Stig Weston

Sentralt lederråd skal sikre en bredde- og dybdekompetanse innenfor sitt område. Leder for rådet er sentralstyremedlem Tormod Korpås.

I tillegg til leder, består lederrådet av en lederrepresentant fra hvert fylkeslag. Sentralstyret oppnevner en lederrepresentant fra hver av medlemsgruppene universitet og høgskole (UH) og faglig og administrativt støttesystem (FAS), og kan også supplere rådet med flere medlemmer for å sikre mangfoldet.

Ressurs om ledelsesfaglige spørsmål

Lederrådet skal sikre en bredde- og dybdekompetanse innenfor sitt område, og skal behandle saker lagt fram av sentralstyret og sekretariatet. Rådet kan også selv ta opp saker og foreslå videre behandling. Lederrådet skal være en ressurs for hele organisasjonen i saker som angår ledermedlemmer og ledelsesfaglige spørsmål.

Lederråd på alle nivåer

Et overordnet prinsipp i landsmøtets strukturvedtak i 2009 var å legge til rette for en ny, felles og bedre organisering av ledermedlemmer. Alle ledere skal ha tilhørighet og møteplasser for innflytelse både innenfor eget arbeidsfelt og i fellessaker. Lederråd på fylkesnivå ble vedtektsfestet i 2015. Det oppfordres også til at det opprettes lederråd på lokalnivå.

Sentralt lederråd

Tormod Korpås

Leder Sentralt lederråd

Eilin Ask Dugstad

Representant fylkeslag, Agder

Berit Dale

Representant fylkeslag, Vestland

Torill Beitdokken

Representant fylkeslag, Innlandet

Paul Ivar Pedersen

Representant fylkeslag, Møre og Romsdal

Trond Hagen

Representant fylkeslag, Nordland

Atle Andre Danielsen

Representant fylkeslag, Oslo

Espen Van Der Hoeven

Representant fylkeslag, Rogaland

Astrid Pia Stensaker

Representant fylkeslag, Troms og Finnmark

Bente Aalberg

Representant fylkeslag, Trøndelag

Erland Bratli

Representant fylkeslag, Vestfold og Telemark

Eskil Dahl Rotherud

Representant fylkeslag, Viken

Liv Iren Grandemo

Medlemsgruppe UH

Ketil Førsund

Medlemsgruppe VGO/FAG