Lederråd

Lederråd
Leder for rådet Tormod Korpås. Foto: Stig Weston

Sentralt lederråd skal sikre en bredde- og dybdekompetanse innenfor sitt område. Leder for rådet er Tormod Korpås.

I tillegg til leder, består lederrådet av en lederrepresentant fra hvert fylkeslag. Sentralstyret oppnevner en lederrepresentant fra hver av medlemsgruppene UH og FAS, og kan også supplere rådet med flere medlemmer for å sikre mangfoldet.

Ressurs om ledelsesfaglige spørsmål

Lederrådet skal sikre en bredde- og dybdekompetanse innenfor sitt område, og skal behandle saker lagt fram av sentralstyret og sekretariatet. Rådet kan også selv ta opp saker og foreslå videre behandling. Lederrådet skal være en ressurs for hele organisasjonen i saker som angår ledermedlemmer og ledelsesfaglige spørsmål.

Lederråd på alle nivåer

Et overordnet prinsipp i landsmøtets strukturvedtak i 2009 var å legge til rette for en ny, felles og bedre organisering av ledermedlemmer. Alle ledere skal ha tilhørighet og møteplasser for innflytelse både innenfor eget arbeidsfelt og i fellessaker. Lederråd på fylkesnivå ble vedtektsfestet i 2015. Det oppfordres også til at det opprettes lederråd på lokalnivå.

Medlemmer

Tormod Korpås

Leder

Bente Aalberg

Medlem

Torill Beitdokken

Medlem

Anne Ingeborg Lium Berger

Medlem

Lene Kristin Berglund

Medlem

Erland Bratli

Medlem

Anne Barbro Bystadhagen

Medlem

Berit Dale

Medlem

Atle Andre Danielsen

Medlem

Liv Iren Grandemo

Medlem

Trond Hagen

Medlem

Espen Van Der Hoeven

Medlem

Geir Stian Høyen

Medlem

Hege Herland Kjeilen

Medlem

Paul Ivar Pedersen

Medlem

Eskil Dahl Rotherud

Medlem

Anita Karlsen

1. Varamedlem

Anita Richardsen

1. Varamedlem

Sirikit Vågen

1. Varamedlem

Kristin Elvsveen Witry

1. Varamedlem