Kontaktforum videregående og fagskole

Kontaktforum videregående og fagskole

Kontaktforum videregående opplæring/fagskole ledes av sentralstyremedlem Thom Jambak og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Kontaktforaene er en del av den politiske strukturen i Utdanningsforbundet, og de skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået.

Medlemmene i hvert kontaktforum består av én representant fra hvert fylkeslag og ledes av et sentralstyremedlem. Thom Jambak er leder for Kontaktforum videregående og fagskole i perioden 2015-2019.

Formål

Kontaktforum videregående og fagskole skal

  • bidra til å styrke den vertikale kommunikasjonen i organisasjonen.
  • fungere som nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom de mer formelle møtene.
  • være et kontaktorgan og bindeledd mellom sentralt nivå og fylkeslagene, og rådgiver i saker som angår kontaktforumets medlemmer spesielt.

Medlemmer i forumet

Thom Bjørnar Jambak

Leder

Hilde Kvamsås Aa

Medlem

Viggo Albertsen

Medlem

Ståle Pedersen Bonsaksen

Medlem

Aud Engesvoll

Medlem

Anne Cathrine Fodstad

Medlem

Gry Rollag Føsker

Medlem

Hege Henden

Medlem

Sissel Breie Henriksen

Medlem

Rune Christian Lang

Medlem

Vibeke Moland Robertsen

Medlem

Anne Yun Rygh

Medlem

Margareth Vatne Rønningsen

Medlem

Per Kristian Solevåg

Medlem

Turid Strømmen

Medlem

Eskil Berggren

1. Varamedlem

Ulrik H. L. Falck

1. Varamedlem

Unn Elin Lohne

1. Varamedlem

Hege Ryeng

1. Varamedlem

Tore Tomren

1. Varamedlem