Kontaktforum videregående opplæring/fagskole

Kontaktforum videregående opplæring/fagskole

Kontaktforum videregående opplæring/fagskole ledes av sentralstyremedlem Thom Jambak og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Kontaktforaene er en del av den politiske strukturen i Utdanningsforbundet, og de skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået.

Medlemmene i kontaktforum videregående består av én representant fra hvert fylkeslag, to fra sentralstyret, en representant fra voksenopplæringen, en fra fagskolesektoren og et ledermedlem. Sentralstyremedlem Thom Jambak er leder for Kontaktforum videregående og fagskole i perioden 2020-2024.

Formål

Kontaktforum videregående og fagskole skal

  • bidra til å styrke den vertikale kommunikasjonen i organisasjonen.
  • fungere som nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom de mer formelle møtene.
  • være et kontaktorgan og bindeledd mellom sentralt nivå og fylkeslagene, og rådgiver i saker som angår kontaktforumets medlemmer spesielt.

Medlemmer kontaktforum videregående opplæring/fagskole

Thom Jambak

Leder kontaktforum videregående opplæring/fagskole

Anne Cathrine Fodstad

Representant fylkeslag, Agder

Turid Strømmen

Representant fylkeslag, Vestland

Gry Rollag Føsker

Representant fylkeslag, Innlandet

Hege Henden

Representant fylkeslag, Møre og Romsdal

Viggo Albertsen

Representant fylkeslag, Nordland

Rune Christian Lang

Representant fylkeslag, Oslo

Margareth Vatne Rønningsen

Representant fylkeslag, Rogaland

Ståle Pedersen Bonsaksen

Representant fylkeslag, Trøndelag

Anne Yun Rygh

Representant fylkeslag, Vestfold og Telemark

Per Kristian Solevåg

Representant fylkeslag, Viken

Aud Engesvoll

Voksenopplæringen - Viken

John Martin Høines

Privat vgs. - Vestland

Mats Bryne

Ledermedlem - Rogaland

Terje Lyngstad

Fagskole - Vestland

Vibeke Moland Robertsen

Representant fylkeslag - Troms og Finnmark