Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole ledes av sentralstyremedlem Stine Christensen Holtet, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Medlemmer i forumet

Stine Christensen Holtet

Leder

Johannes Bjørset Aagaard

Medlem

Gro Iren Abrahamsen

Medlem

Karen Inga Eira

Medlem

Kitty Garborg

Medlem

Anne Greve

Medlem

Roger Hanssen

Medlem

Hanne Hansson

Medlem

Torunn Herfindal

Medlem

Ruben Amble Hirsti

Medlem

Annepetra Røkke Jenssen

Medlem

Maja Henriette Jensvoll

Medlem

Rune Johansen

Medlem

Steinar Laberg

Medlem

Ole Ragnar Leistad

Medlem

Jan Morten Loftesnes

Medlem

Øyvind Lohne

Medlem

Anne Wangensten Norstrand

Medlem

Atle Oanes

Medlem

Eivind Skeie

Medlem

Dag Sørmo

Medlem

Odd Helge Mjellem Tonheim

Medlem

Magnhild Hoddevik

1. Varamedlem