Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole ledes av sentralstyremedlem Jan Morten Loftesnes, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Medlemmer i forumet

Jan Morten Loftesnes

Leder

Karen Inga Eira

Medlem

Anne Greve

Medlem

Roger Hanssen

Medlem

Torunn Herfindal

Medlem

Elise Klungtveit

Medlem

Steinar Laberg

Medlem

Ole Ragnar Leistad

Medlem

Renate Nordnes

Medlem

Anne Wangensten Norstrand

Medlem

Randi Lyngbø Ottesen

Medlem

Linda Moen Rebni

Medlem

Anne Kari Slettan

Medlem

Johannes Bjørset Aagaard

1. Varamedlem

Hilde Holmeide Aandahl

1. Varamedlem

Magnhild Hoddevik

1. Varamedlem

Anita Karlsen

1. Varamedlem

Øyvind Lohne

1. Varamedlem

Thomas Nordgård

1. Varamedlem

Atle Oanes

1. Varamedlem

Geir Røsvoll

1. Varamedlem