Kontaktforum grunnskole

Kontaktforum grunnskole

Kontaktforum grunnskole ledes av sentralstyremedlem Marit Himle Pedersen, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Medlemmer kontaktforum grunnskole

Marit Himle Pedersen

Leder kontaktforum grunnskole

Tor Anders Råbu

Representant fylkeslag, Agder

Grete Monsen

Representant fylkeslag, Vestland

Inger Marie Kleppan Georgstad

Representant fylkeslag, Innlandet

Olaug Bjørdal Kårstad

Representant fylkeslag, Møre og Romsdal

Einar Hanssen

Representant fylkeslag, Nordland

Jorunn Folkvord

Representant fylkeslag, Oslo

Solfrid Mydland

Representant fylkeslag, Rogaland

Ole Ragnar Leistad

Representant fylkeslag, Troms og Finnmark

Pål Heide Kielland

Representant fylkeslag, Trøndelag

Geir Evensen

Representant fylkeslag, Vestfold og Telemark

Wenche Langvik Pereira

Representant fylkeslag, Viken

Øystein Skau

Ledermedlem

Kontaktpersoner i sekretariatet

Karianne Sangro Basteson

Karianne Sangro Basteson

Praktisk ansvarlig. Administrasjonskonsulent, seksjon utdanning og forskning

Nina Nordvik

Fagperson. Seniorrådgiver, seksjon utdanning og forskning